میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا


نحوه ورود به سیستم
اقدامات لازم بعد از روز دفاع
برنامه زمانی مراجعه حضوری به امورپایان نامه
لزوم دریافت گزارش پیشینه پژوهش از ایران داک
باز شدن پورتال پایان نامه برای دانشجویان ورودی 94
تعیین زمان دفاع
زمان تسویه وتحویل نسخه های صحافی