میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا


گروه:
12345678
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
الهامی امیری علیرضا تبدیل انرژی 811
احدی یحیی مهندسی عمران 00
قلیزاده رضا معماری 3-2
فرین مجید مهندسی عمران - سازه 00
جدیری عباسی محمد معماری 00
اشجاری اقدم محمدعلی تبدیل انرژی 48
رنجبر سید فرامرز تبدیل انرژی -10
میرزائی ضیاپور بهروز مکانیک تبدیل انرژی 00
نخست علیرضا معماری 00
طلعت اهری سیامک عمران 0-1
ظروفچی سعید معماری 11
شقاقی گندوانی شهریار معماری 00
یوسف زاده میکائیل عمران -4-3
اجلالی رضا قلی عمران -20
جواهر زاده سعید عمران -10
عبداله زاده طرف اکبر معماری 00
سالک زمانی جلال معماری 00
قنبری عباداله عمران -50
ستارزاده داریوش معماری 00
ثقفی اصل آرش معماری 00
ارمغانی ارسطو عمران 1-1
شفیع زاده اسداله معماری 11
علیزاده آذر کامران معماری 00
طوفان سحر معماری 12
مدقالچی لیلا معماری 00
جعفری حاجی عبدال خداوردی معماری 00
ریاحی منوچهر معماری -51
وزیری بهرام معماری 00
شهبازی مجید معماری 00
محمدی شاهرخ معماری 00
امامیان علیرضا معماری 00
طهماسبی ارسلان معماری 00
عبدالحسینی جواد معماری -40
باقری بیتا معماری -1-1
نامدار اکبر معماری 00
غفاری عباس معماری 00
کاظمی مهروش معماری -20
احمدی قادر معماری -20
پهلوان علمداری لاچین معماری -20
پریش یوسف عمران -10
افشین حسن عمران 00
وفایی پور سرخابی رامین عمران 20
وحدت طلب مسعود معماری 00
درسخوان رسول شهرسازی -10
آصفی مازیار معماری 00
سروری مهر آباد مینا معماری -30
زمزمیان کامیار مکانیک 00
بصیری مصطفی معماری 00
ترابیان محمود معماری 00
فرمانی سرنسری شهناز معماری 40
12345678