میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا


گروه:
12345678
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
الهامی امیری علیرضا تبدیل انرژی 410
احدی یحیی مهندسی عمران 00
قلیزاده رضا معماری 13
فرین مجید مهندسی عمران - سازه 00
جدیری عباسی محمد معماری 00
اشجاری اقدم محمدعلی تبدیل انرژی 27
رنجبر سید فرامرز تبدیل انرژی 91
میرزائی ضیاپور بهروز مکانیک تبدیل انرژی 00
نخست علیرضا معماری 00
طلعت اهری سیامک عمران 0-2
ظروفچی سعید معماری 31
شقاقی گندوانی شهریار معماری 00
یوسف زاده میکائیل عمران -3-3
اجلالی رضا قلی عمران -20
جواهر زاده سعید عمران -10
عبداله زاده طرف اکبر معماری 00
سالک زمانی جلال معماری 00
قنبری عباداله عمران -6-1
ستارزاده داریوش معماری 00
ثقفی اصل آرش معماری 00
ارمغانی ارسطو عمران 1-1
شفیع زاده اسداله معماری -10
علیزاده آذر کامران معماری 00
طوفان سحر معماری 12
مدقالچی لیلا معماری 00
جعفری حاجی عبدال خداوردی معماری 00
ریاحی منوچهر معماری -51
وزیری بهرام معماری 00
شهبازی مجید معماری 00
محمدی شاهرخ معماری 00
امامیان علیرضا معماری 00
طهماسبی ارسلان معماری 00
عبدالحسینی جواد معماری -50
باقری بیتا معماری -1-1
نامدار اکبر معماری 00
غفاری عباس معماری 00
کاظمی مهروش معماری -20
احمدی قادر معماری -30
پهلوان علمداری لاچین معماری -20
پریش یوسف عمران -10
افشین حسن عمران 00
وفایی پور سرخابی رامین عمران 2-1
وحدت طلب مسعود معماری 00
درسخوان رسول شهرسازی -10
آصفی مازیار معماری -10
سروری مهر آباد مینا معماری -30
زمزمیان کامیار مکانیک 00
بصیری مصطفی معماری -10
ترابیان محمود معماری 00
فرمانی سرنسری شهناز معماری 40
12345678